i tombesi in the world  

the tombesi's family

 

Discendenti di Tombesi Gualtiero e Nardi Elisa

 

 

 (da sin.) Enrique José, Gualtiero e Eduardo Héctor
 
 
 
Tombesi Enrico
 
VENANZETTI Pierina
 
 
 
Tombesi Gualtiero
1904 - Treia (Macerata)
1978 - Buenos Aires
 
cas. NARDI Elisa
 
 
 
 
TOMBESI Eduardo Héctor
n. 01.01.1931
m. 12.06.1983
 
TOMBESI Enrique José
cas. .... Aurora
 
cas. GROSSO Esmeralda
m. 05.01.1965
cas. PONS Maria Cristina
n. 02.06.1942
 
TOMBESI  Alejandro Gabriel
n. 14.09.1961
 
TOMBESI Fernando Pablo
n. 29.07.1973
TOMBESI Mercedes
n. 12.11.1974
TOMBESI Gisela
n. 12.05.1976
Buenos Aires
TOMBESI Franco Daniel
n. 29.12.1980
TOMBESI Liliana Beatriz
cas. CATERA ...
TOMBESI Enrique Luis
cas. ... Silvia